Malmoe-brandskydd-5.jpg

Acribox

Vår Acribox är en komplett lösning för t.ex. mätinstrument, trådlöst nätverk, internet och larm. Kontakta oss för fler lösningar.

Larm för både inbrott och brand

Kompletta larm för både inbrott och brand med enkel styrning från en app i din smartphone.

Termografering

Med hjälp av termografering kan vi lokalisera varme och hetta och därmed förebygga brand i fastigheter.

Termografering

Termografi är ett verktyg för att analysera värmeenergi i en fastighet. En värmekamera visar exakt var värme och hetta finns och det blir därmed lättare att lokalisera varma platser i fastigheter och förebygga att bränder uppstår. Förutom i byggnads- konstruktionen kan en värmekamera kan användas i elektronik och mekanik.

Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar objektets infraröda strålning (IR) till en synlig värmebild. Vid termografering används en värmekamera som registrerar ljus för att mäta strålning som objekt avger. Allt som är varmare än den absoluta nollpunkten avger infraröd strålning. Denna strålning uppfattar vi som värme och är inte synligt för ögat.

Nyhetsflöde