Utbildar för säkerhets skull

Här kan ni snabbt komma till vår sida om utbildningar.

Brandsläckare för rätt brand

Klicka på texten för att komma till mer information om släckutrustning.

Efterlysande produkter

Snabblänk till information om våra efterlysande skyltar.

Tjänster 

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud till våra kunder. Vi utför montage, service, underhåll, reparationer och leverans i hela Skåne. Genom ett nätverk av servicetekniker täcker vi hela Skåne från norr till söder och från öst till väst. För att enkelt kunna komma i kontakt med rätt tekniker är det enklast att kontakta oss via något av våra servicedepåer. Där ifrån kopplar vi samman er med tekniker som kan stå till tjänst.

Montage

Montage omfattar allt från en skylt till ett komplett släcksystem eller larm. Vi har utrustade servicebilar med de vanligaste produkterna för snabb service.

Reparation

Vi använder endast rekommenderade och godkända reservdelar vid reparationsarbeten. På så vis har vi god kunskap och kontroll på när reparation och serviceintervallerna skall planeras.

 

Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Acriplan och våra servicetekniker utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas. Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Vi kan även följa upp att ett företags systematiska arbetsmiljöarbete fortskrider enligt plan. Vi kontrollerar att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden föreskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Tillsammans med våra servicetekniker är ni i goda händer. Med vårt behörighetssystem för tekniker kan du vara säker på att alltid hitta en tekniker med rätt kompetens som kan erbjuda lokal service. Vi står även till tjänst med utbildning i handhavande och skötsel av säkerhetsutrustning och system.

Nyhetsflöde

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

Övriga frågor eller kommentar
Ditt namn/företag
Ditt telefonnummer eller e-postadress
Skicka din fråga till oss

Stäng