Utbildar för säkerhets skull

Här kan ni snabbt komma till vår sida om utbildningar.

Brandsläckare för rätt brand

Klicka på texten för att komma till mer information om släckutrustning.

Efterlysande produkter

Snabblänk till information om våra efterlysande skyltar.

Vi är specialister på systematiskt brandskyddsarbete och riskhantering

Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga.

Acriplan SBA

Acriplan SBA är ett digitalt verktyg för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete inom organisationer och olika verksamheter. Med Acriplan SBA blir det systematiska brandskyddsarbetet mer tillgängligt, lätthanterligt och ökar säkerhetsnivån för att skydda medarbetare och lokaler mot skador som orsakas av brand. Därmed underlättar det även att följa de lagstadgade krav som ställs på företag, verksamheter och fastighetsägare.

Acriplan SBA innehåller en tydlig struktur för att bedriva ett systematiskt brandskydds-arbete. Utifrån denna struktur fyller man i den information eller laddar upp de dokument som är nödvändiga för ett SBA. Acriplan SBA skickar regelbundet ut aviseringar till ansvariga personer när det behövs kontroller, service eller andra åtgärder i verksamhetens SBA. Dessa händelser registreras i Acriplan SBA som underlag för att eventuellt besluta om åtgärder i brandskyddet för att öka brandsäkerheten i verksamheten.

Fördelar med Acriplan SBA:

  • Användarvänligt. Acriplan SBA är enkelt att lära sig och att använda. Med en tydlig struktur och smarta funktioner som endast visar det ni behöver i ert SBA och döljer det som kan distrahera blir det lättare att bedriva SBA.
  • Lätt att komma igång. I Acriplan SBA kan man ladda upp befintliga dokument i ert SBA och snabbare komma igång med förebyggande brandsäkerhet  och göra det enklare att förhindra brand i verksamheten.
  • Tidseffektivt. Acriplan SBA har kontroll och överblick över ert SBA så att ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. Ni får aviseringar när åtgärder behövs i ert SBA.
  • Tillgänglighet. Acriplan SBA är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, med mobiltelefon, surfplatta, dator eller andra enheter. Ni bedriver SBA när ni tycker det är lämpligt för er verksamhet.
  • Kostnadseffektivt. Ni betalar endast för de funktioner som er verksamhet behöver i ert SBA. Tillsammans anpassar vi Acriplan SBA utifrån er verksamhets behov.
  • Fri support. Ni kan alltid kontakta Acriplan för kostnadsfri hjälp och support i ert SBA.

Nyhetsflöde

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

Övriga frågor eller kommentar
Ditt namn/företag
Ditt telefonnummer eller e-postadress
Skicka din fråga till oss

Stäng