Utbildar för säkerhets skull

Här kan ni snabbt komma till vår sida om utbildningar.

Brandsläckare för rätt brand

Klicka på texten för att komma till mer information om släckutrustning.

Efterlysande produkter

Snabblänk till information om våra efterlysande skyltar.

Brandlarm och utrymningslarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår.

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Brandlarmets uppbyggnad och funktion

Ett brandlarm kan vara utformat på många olika sätt. Det består normalt av följande delar:

  • Detektor som känner av och indikerar brand.
  • Larmtryckknapp (bibrandskåp) för manuell aktivering av brandlarm.
  • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon
  • Högtalaranläggning – som alternativ och komplement till optiska och akustiska larm används alltmer talade larmmeddelanden.
  • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
  • Larmöverföring - från centralapparaten kan fel- och brandlarm sändas t.ex till SOS larmcentral. Larmöverföring kan också skickas till annan larmcentral eller t.ex personsökare.
  • Orienteringsritningar - ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmzonerna inritade. Används av t.ex räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma. 

Konventionella och adresserbara brandlarm

Brandlarm kan vara konventionella eller adresserbara. I en konventionell anläggning är detektorerna kopplade i olika sektioner, vanligtvis 1 till 32 detektorer per sektion. Sirenerna är i sin tur kopplade på separata larmutgångar. Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men inte från vilken specifik detektor.

I en adresserbara anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon m.m. på en gemensam slinga med en databuss där varje komponent har en egen adress. Vid larm kan man se vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats. Det underlättar också installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering.

I vissa anläggningar kan också detektorer programmeras individuellt så att de kan ge för- och huvudlarm vid olika röktäthet eller temperaturer.

Inbrottslarm

Jablotron JA-100 är ett nytt revolutionerande larmsystem med ett smart kontroll- och styrsystem. Det är inte bara en heltäckande lösning för att skydda personer och egendom mot inbrott, brand och andra risker. Det integrerar även smarta och lättanvända funktioner för en smidig och intelligent styrning av ditt hem eller företag.
Systemet hanterar installation av såväl trådlösa som trådkopplade enheter via systemets buss. Det kan flexibelt anpassas till de höga krav som ställs för stora företag liksom enklare behov för mindre byggnader och hem. Systemet har en unik logisk manöverpanel och kan enkelt hanteras av användaren. JA-100 är ett professionellt säkerhetssystem som kräver professionell installation av en utbildad installatör. Jablotron JA-100 finns med TELE, LAN eller GSM larmsändare.

Nyhetsflöde

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

Övriga frågor eller kommentar
Ditt namn/företag
Ditt telefonnummer eller e-postadress
Skicka din fråga till oss

Stäng