Utbildar för säkerhets skull

Här kan ni snabbt komma till vår sida om utbildningar.

Brandsläckare för rätt brand

Klicka på texten för att komma till mer information om släckutrustning.

Efterlysande produkter

Snabblänk till information om våra efterlysande skyltar.

Brandsläckare - Effektivt brandskydd

Att ha rätt brandskydd på rätt plats kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof. Vi har marknadens bredaste program av brandsläckare och brandsäkerhet.

Brandsläckare - vit, svart eller annan design

Vi har inte bara röda brandsläckare i vårt sortiment. Vita och svarta brandsläckare passar in bättre in i vissa inredningar medan rostfria släckare inte bara är snygga, de ger också ett ökat skydd mot korrosion. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda.

Pulver, skum eller kolsyra - olika släckmedel för olika användningsområden

Handbrandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, skum och koldioxid samt med andra släckmedel.

I programmet finns flera släckare med unika egenskaper,  t.ex 

  • Miljöskumsläckare med hög släckeffekt, minskat omladdningsintervall och mindre miljöpåverkan
  • Fettbrandsläckare avsedda för bränder i restaurangkök
  • Brandsläckare med alkoholbeständigt skum
  • Brandsläckare med rostfria och blanka behållare
  • Metallbrandsläckare
  • Designsläckare i olika färger, med eller utan illustration
  • Högeffektskum t.ex Forrex frostskyddsladdade skumsläckare
  • Glorias F-serie pulver- och skumsläckare med tilltalande formgivning och ergonomiskt utformade handtag. Finns även med integrerad brandfilt eller första hjälpen-utrustning


Brandsläckarna är tillverkade av Gloria, Europas ledande och största producent. Som ett lågprisalternativ erbjuder vi även släckare från Ostasien. Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN3

Råd och riktlinjer

På följande sidor har vi sammanställt viktigare delar ut standarden. Vi har också sammanställt några av de vanligaste råden och riktlinjerna vad gäller val och placering av handbrandsläckare.

Brandsläckare skall märkas upp med varselskyltar

Brandsläckare skall liksom övriga brandredskap märkas upp med varselskyltar. Placeras olika typer av släckare intill varandra bör de även märkas upp med en tilläggsskylt / informationsskylt som anger släckartyp och användningsområde.

Nyhetsflöde

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

Övriga frågor eller kommentar
Ditt namn/företag
Ditt telefonnummer eller e-postadress
Skicka din fråga till oss

Stäng