Utbildar för säkerhets skull

Här kan ni snabbt komma till vår sida om utbildningar.

Brandsläckare för rätt brand

Klicka på texten för att komma till mer information om släckutrustning.

Efterlysande produkter

Snabblänk till information om våra efterlysande skyltar.

Nödbelysning - Strömmen kan gå, men ljuset får inte slockna

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Det handlar om säkerhet och trygghet.


Det är ett stort missförstånd att tro att nödbelysning bara ska fungera vid brand och rökutveckling. Det finns en rad andra situationer där lokaler snabbt måste utrymmas, t.ex vid strömavbrott, hot eller annan olycka.

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

Vi har ett brett program nödljusarmaturer från några av Europas ledande tillverkare.
Vid val av nödljus är några viktiga egenskaper att beakta:

Nödbelysning med miljövänliga lysdiodarmaturer (LED)

Vårt program innehåller många lysdiodarmaturer, både för hänvisning och nödbelysning. Fördelar är:

  • Lång livslängd på dioderna, upp till 100.000 timmar
    vilket är mer än 10 år.
  • Miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning.
  • Låga underhållskostnader .

NiMH-batterier är också ett miljöalternativ som spar pengar

På senare år har vi ersatt NiCD-batterier och blyceller med mer miljövänliga Nickelmetallhydrid-batterier. För dessa batterier utgår ingen miljöavgift till Naturvårdsverket.

Nödbelysning med självtest underlättar kontroll och underhåll

Vissa armaturer finns även i utförande med autotest/självtest. Det är ett system där armaturens elektronik regelbundet kontrollerar ljuskälla, batteriets kapacitet och elektroniken. Vid fel indikeras det med lysdioder på armaturen. Vid den årliga kontrollen behöver inte ordinarie strömmatning frånkopplas för kontroll av batteriet utan teknikern kan avläsa driftstatus direkt på lampan.

Nyhetsflöde

Vad kan vi hjälpa till med?

Vad kan vi hjälpa till med?

Övriga frågor eller kommentar
Ditt namn/företag
Ditt telefonnummer eller e-postadress
Skicka din fråga till oss

Stäng